Aug 15, 2011

Ianya mudah dengan TNB e-servis

Tenaga Nasional Berhad (TNB) telah memperkenalkan satu lagi perkhidmatan elektronik iaitu TNB e-services. Dengan wujudnya perkhidmatan ini ianya diharapkan dapat memudahkan lagi pengguna. Dengan hanya log masuk dan daftar di portal e-services ini, pengguna boleh membuat pembayaran bil dalam talian, menyemak sejarah bil penyewa, ataupun mengetahui maklumat terperinci mengenai akaun TNB anda.


Klik sini untuk lama web TNB

Selain itu, penggua juga boleh menggunaka e-services untuk ;-
-Membuat semakan penggunaan elektrik
-Memantau maklumat bil penyewa kediaman dan status pembayaran
-Membuat semakan dan mencetak bil terkini dan terdahulu
-Menjelaskan pembayaran secara online