Aug 23, 2007

KL BANDARAYA PALING BIADAP

Al Quran
(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur`an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.` .
Al-Baqara 185

KAJISELIDIK dari majalah Reader's Digest mendapati KL adalah bandaraya ke-3 paling biadap dalam 35 buah bandaraya yang diuji-kaji.

Berikut adalah kedudukan kebiadapannya:-
1. MUmbai, India
2. Bucharest, Romania
3. KL, MALAYSIA
4. Seoul, Korea
5. Moscow, Rusia
6. Singapore
6. Jakarta, Indonesia
7. Taipe, Taiwan
8. Ljubljana, Slovenia
9. Hong Kong
10. Bangkok, Thailand
11. Sydney, Australia
12. Milan, Italy
13. Manila, Phillipines
14. Helsinki, Findland
15. MOntreal, Canada
16. Amsterdam, Belanda


Dalam kaji selidik itu, majalah tersebut membuat rumusan mengenai tahap sopan santun atau biadapnya penduduk bandar raya itu berdasarkan kepada kesanggupan mereka membuka pintu untuk orang yang tidak dikenali, membantu orang lain dan pekerja memberikan perkhidmatan dengan keramahan dan senyuman.


menteri-menteri kita kata, kita sedar dan kempen senyum yang dibuat kerajaan adalah salah satu langkah untuk memperbaikinya.

KL oh KL ......